Aktuality

Bylo mi velkou ctí dne 30. listopadu 2019 strávit s prof. Joachimem Ringlebenem společné chvíle při jídle a v diskuzi o tom, co dělá emeritní opat, jak může filosofie obohatit teologii, proč je důležité Slovo (Logos) a jak těžké je kráčet po stezkách bohosloví. Děkuji za tento velmi inspirující rozhovor! Prof. Joachim Riengleben (*1945) je emeritním opatem luterského kláštera v Bursfelde a emeritním profesorem university v Göttingen.


Jsem moc rád za farní společenství v Táboře, které tvoří P. Alois Sassmann spolu se všemi.


V létě mě můj bratr Viktor Kossler poprosil, jestli bych mu něco málo nepověděl o památníku bratrského školství ve Strážnici. Vzali jsme tedy klíče a vyrazili na místa, kam kdysi chodíval i Komenský. Pro případné návštěvníky Strážnice tak vzniklo toto průvodcovské video doplněné modlitbou. Ať je k užitku a k dobru.


Během léta jsem navštívil Boží muka na Plešiveckém náměstí v Českém Krumlově.


Nádherná stožecká kaple Panny Marie (z roku 1791) se nachází kousek od obce Stožec ve smíšených lesích u Českých Žlebů na Volarsku. Ke kapli vede nejdříve cesta skrze louku a pak lesem do příkrého kopce. Nad kaplí nalezneme také špatně přístupnou skálu a vedle kaple malou studánku. Kapli jsem navštívil 15. srpna 2019.


Na konci července jsem se vydal na pouť loukou a lesem pod Rýzmberk ke kapli Nejsvětější Trojice. Děkuji všem, které jsem na pouti potkal!


Od 31. 7. 2019 jsem strávil několik nocí ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické (sborový dům Jana Roha, kněze a biskupa Jednoty bratrské) v Domažlicích.


9. 6. 2019 jsem v naší strážnické synagoze uvítal velký počet návštěvníků. V rámci prvotně konané akce „Oživené památky Strážnice jsem se rozhodl, ve spolupráci s Kulturním domem Strážničan a paní ředitelkou Olgou Floriánovou, uspořádat mimořádnou komentovanou prohlídku synagogy a jejího okolí. V úvodu jsem hovořil převážně o provázanosti židovství a historie Strážnice, došlo i na teologii. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, kdo jste do synagogy přišli. Rád bych ve své snaze o duchovní kultivaci pokračoval. Doufám, že k tomu bude příležitost. Díky!17. 5. 2019 jsem měl přednášku Všeobecný úvod do křesťanství a křesťanského umění na Střední škole průmyslové a umělecké Hodonín. Posluchárna byla plná a studenti poslouchali (anebo to tak alespoň vypadalo). Měl bych o Kristu mluvit častěji!


13. 5. 2019 jsem spolu s mým školitelem Dr. Novotným a Dr. Brianem Besongem (assistant professor na Dominikánské univerzitě v Ohiu) navštívili krásy zámku Hluboká.


26. 4. 2019 jsem svojí přednáškou O setkání s Druhým v obraze zahájil výstavu obrazů Václava Vaculoviče v naší strážnické synagoze.


10. 4. 2019 jsem spolu s Richardem Maršákem a Václavem Peltanem uskutečnil seminář/workshop Performativní a filosofická akce pro studenty pana prof. Tomáše Rullera na brněnské FaVU VUT. Rozum je potřeba i v umění!


29. 3. 2019 jsem upravil informace o naší strážnické synagoze a průběhu rozmanitých akcí v roce 2019. Zejména jsem rád za úspěšné navázání spolupráce s husitskou farností v Hodoníně.


25. 2. 2019 jsem zveřejnil svůj příspěvek Středověký husitský kněz Bedřich ze Strážnice, který se nachází ve sborníku Okolo Strážnice (vydává Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici).


4. 12. 2018 jsem byl Akademickým senátem JU zvolen za člena Studentské komory Rady vysokých škol.


11. 12. 2018 se svým p(r)ůvodním textem uvedu výstavu Pasti Sandry Svobodové v brněnské kavárně Spolek. Text hovoří o filosofii na podkladu umění.


25. 11. 2018 byl přijat můj příspěvek Středověký husitský kněz Bedřich ze Strážnice do sborníku Muzejního a vlastivědného spolku ve Strážnici. Sborník by měl vyjít na začátku února 2019. Můj příspěvek se zabývá historickým výkladem cest Bedřicha ze Strážnice s občasným propojením duchovních pokladů historického husitství.


21. října 2018 ve Strážnici uvedu výstavu obrazů Františka Cundrly. Své úvodní slovo bych rád směřoval k chápání umění, filosofii obrazu, ale především k významu osobnosti Františka Cundrly a Moravského Slovácka. Akce i výstava se uskuteční na Kulturním domě ve Strážnici od 15:00 hodin. Za nápad mě oslovit děkuji paní ředitelce Mgr. Floriánové.


9. 9. 2018 jsem s moderátorem Michalem Olivou na Literární večeru na Starém kvartýru v Lužicích hovořil o tom, co právě dělám, nad čím přemýšlím, co píši a co jsem napsal. Povídali jsme si o mé starší básnické tvorbě, o performance, o filosofii, o strážnické synagoze a o připravované monografii o Františku Cundrlovi. Neméně zajímavým bodem byla otázka po tom, jaká byla má cesta ke studiu na Teologické fakultě JU. Díky všem zúčastněným!


4. 7. 2018 jsem měl kritickou přednášku s názvem O pravdu ve filosofii a performance. Přednáška se uskutečnila v rámci projektu Velká letní schólé v Komunitě Noe v Holostřevech u Stříbra.


Děkuji všem, kdo 28. 4. přišli do Husova sboru v Hodoníně, aby si poslechli moji řeč o Františku Cundrlovi, o čtení v jeho obrazech a o kráse. Vážím si také velmi vřelých reakcí, kterých se mi dostalo od přítomných v liturgické síni. Doufám, že bude prostor k pronesení dalších řečí.


Byl jsem pozván na kulturní festival SoulFly v Hodoníně, jenž se koná pod záštitou Církve československé husitské, abych v přednášce 28. 4. 2018 pohovořil o Františku Cundrlovi. Rád bych zde představil chystanou publikaci, Cundrlův odkaz a jeho význam pro národní dějiny moravské i české. Očekávaný začátek přednášky je v 17:00. Informace o festivalu na www.soulfly2018.webnode.cz.


Od jara r. 2017 se zabývám filosoficko-historickou prací na vůbec první monografii o Františku Cundrlovi. V prvních měsících r. 2018 byl zřízen transparentní účet na podporu tohoto vydání, byla zdokumentována dostatečná část díla, zveřejněny dva články v městském zpravodaji Stráčničan, založena stránka na facebooku (Kdo byl František Cundrla?) a taktéž založena stránka na otevřené internetové encyklopedii, tj. na Wikipedii. Pro lepší přehlednost dodávám tento stručný text i sem:

František Cundrla (25. listopadu 1943 Strážnice – 25. dubna 2011 Hodonín) byl český malíř a vysokoškolský pedagog pobývající v Praze a zejména ve Strážnici na Moravském Slovácku. Od dětství se věnoval kresbě a později i malbě. Studoval na UMPRUM v Uherském Hradišti a na AVU v Praze. Jako pedagog začínal na UMPRUM v Uherském Hradišti. Posléze 22 let vyučoval kresbu na Fakultě architektury ČVUT. Přátelil se s malířem Janem Zrzavým a historikem umění Jiřím Kotalíkem. Je znám především skrze zažité interpretace díky svým studiím pohybu, v nichž využíval folklorních a tradičních kulturních motivů okolí Strážnice (motivy tančících figur šohajů). Jeho tvorba čítá ohromné množství malířských a pero-kresebných děl, ve kterých se opakuje pouze několik málo motivů (autor však vypracoval velmi osobitý styl přesahující malbu samu). Díky neobeznámenosti širší veřejnosti (jak laické, tak akademické) je Cundrla do dnešních dnů spíše neznámá persona dějin českého výtvarného umění a víceméně tak upadl v zapomnění.