WEB PŘESUNUT NA WWW.GORAZD.CZ


Profesor Tomáš Ruller o mně (posudek vedoucího práce na FaVU VUT, r. 2017):

„Vypjatost jeho formulací odpovídá jeho nárokům nejen na intelektuální ale i mentální vypětí, které podstupuje uvědoměle při výkonech svých performancí nejen v edukativním procesu, ale jak vidíme v předložených dokumentacích i v různých kontextech vědeckých symposií či uměleckých festivalů, duchovních komunit i kulturních společenství. Ať už se věnuje „času“ „rychle či pomalu“, nebo v „odkazu umění a myšlení“ „nám maže med kolem úst“, „situaci sdílí“ „prakticky“. Vědom si Kaprowova stírání hranic mezi uměním a životem, ale také aspirace Fluxu věnovat se pedagogice v každodennosti, akcentuje nejen rozvoj poznávání, ale i uvědomování si, dokonce i na nižších stupních vzdělávacího systému. V rámci popularizační kampaně je také na místě mu poděkovat za vývoz reperformancí z FaVU na střední i základní školy. Z původního záměru popularizovat umění akce a jeho výuku pro uchazeče, vytěžil v přímé praxi nové formy performování překračující umělecký galerijní svět.“


Diplomové práce, ve kterých se nacházejí zmínky o mé práci:


Umenie akcie od roku 2010 v ČR

(Sabina Orthová)


Prolínání taneční performance a vizuálního umění v galerijním prostředí či veřejném prostoru

(Petra Uhlířová)


Umělec v roli režiséra: Současné možnosti distribuce a prezentace jiných filmů

(Kamila Bialešová)