Úvodem

Po vstupu do roku 2020 jsem zrevidoval svůj web, najdete tady základní údaje o mně. Údaje o tom, co dělám, co mě naplňuje a taky asi o tom, jak jsem nedokonalý. Přečíst si můžete většinu mých textů, které se snažím publikovat. Můžete se seznámit s tím, co je u mě nového, jsou to zejména významná setkání, ale mnohdy i prosté momenty. Možná přidám nějaké krátké inspirační zdroje a biografie osobností, které mě zaujaly.

A kdo jsem? Jmenuji se Filip Martinek a stále více a více se nořím do křesťanské spirituality a studia svaté theologie. Doufám v úspěšné zakončení mého studia filosofie; pracuji na magisterské diplomové práci Performance a performativní filosofie, kterou bych rád pod vedením Dr. Daniela D. Novotného věnoval prof. Tomáši Rullerovi a přinesl v ní atypický náčrt performance podle středověkého scholastického systému, zejm. v oblasti filosofické antropologie a etiky.

Již nějaký ten rok, jak mnozí obyvatelé Strážnice vědí, pracuji na knize František Cundrla a menší filosofie obrazu. Tato dvousvazková kniha o malíři Moravského Slovácka by mohla během léta projet tiskárnou. S kamarádem Richardem Maršákem chystáme společnou sbírku poezie, pro nás oba je to již v pořadí druhá sbírka poezie.

Původně jsem studoval umění, z toho mi zůstal můj zájem pro reflexi vztahu filosofie a (dějin) umění. Oslovuje mě klasická metafyzika vyložená neklasicky, historiografie, regionální dějiny, filosoficko-teologické & historické pohledy na husitství, a snažím se rozlousknout problém performativní filosofie (což asi nejde). Vůbec, ona celá problematika performance je dosti zvláštní.

Bydlím střídavě v Českých Budějovicích a ve Strážnici na Moravském Slovácku. Potkat mě můžete během léta ve strážnické synagoze, ve které vykonávám správu nejrůznějších akcí a provádím návštěvníky.

Strukturovaný životopis (pdf. ve výstavbě)


Vzdělání a kvalifikace:


od r. 2017

Teologická fakulta Jihočeské univerzity

filosofické a teologické studium


2017–2019

Filosofická fakulta Masarykovy univerzity

studium obecné teorie a dějin umění a kultury


2015–2017

Veřejnosprávní vzdělávací institut

studium pedagogiky (atestace)


2013–2017

Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického

studium pod vedením prof. Tomáše Rullera v ateliéru performance (BcA.)


2009–2013

Střední škola Strážnice

studium grafického designu (maturitní zkouška)


Praxe:


od r. 2018

Studentská komora Rady vysokých škol

delegát Jihočeské univerzitu


od r. 2018

synagoga ve Strážnici

průvodce a přednášející


2018

Národní ústav lidové kultury

odborný praktikant v Centru vědeckých informací


2016

Střední škola Strážnice

učitel/praktikant (zvl. výuka dějin umění)


2016

Multimediální archiv FaVU VUT

správce a pracovník digitalizace uměleckých děl


2015

Česká televize: Televizní studio Brno

asistent v oddělení Archivu a programových fondů


2014–2017

osobní archivář prof. Tomáše Rullera


Profesor Tomáš Ruller o mně (posudek vedoucího práce na FaVU VUT, r. 2017):

„Vypjatost jeho formulací odpovídá jeho nárokům nejen na intelektuální ale i mentální vypětí, které podstupuje uvědoměle při výkonech svých performancí nejen v edukativním procesu, ale jak vidíme v předložených dokumentacích i v různých kontextech vědeckých symposií či uměleckých festivalů, duchovních komunit i kulturních společenství. Ať už se věnuje „času“ „rychle či pomalu“, nebo v „odkazu umění a myšlení“ „nám maže med kolem úst“, „situaci sdílí“ „prakticky“. Vědom si Kaprowova stírání hranic mezi uměním a životem, ale také aspirace Fluxu věnovat se pedagogice v každodennosti, akcentuje nejen rozvoj poznávání, ale i uvědomování si, dokonce i na nižších stupních vzdělávacího systému. V rámci popularizační kampaně je také na místě mu poděkovat za vývoz reperformancí z FaVU na střední i základní školy. Z původního záměru popularizovat umění akce a jeho výuku pro uchazeče, vytěžil v přímé praxi nové formy performování překračující umělecký galerijní svět.“


Diplomové práce, ve kterých se nacházejí zmínky o mé práci:


Prolínání taneční performance a vizuálního umění v galerijním prostředí či veřejném prostoru

(Petra Uhlířová)


Umělec v roli režiséra: Současné možnosti distribuce a prezentace jiných filmů

(Kamila Bialešová)