Úvodem

Vítejte na těchto skromných webových stránkách. Jmenuji se Filip Martinek a jsem studentem Teologické fakulty JU. Současně studuji také na Filosofické fakultě MU. V současné době pracuji na své magisterské diplomové práci s názvem Performance a performativní filosofie (školitel Dr. Daniel D. Novotný, konzultant prof. Tomáš Ruller). Zajímá mě zkoumání performativity, performativní filosofie, metafyziky, člověka, vztahu filosofie a umění, ale i dějin filosofie a dějin umění. Snažím se zabývat také spiritualitou a pokud možno, tak i pronikat do studia teologie. Jsem absolventem Fakulty výtvarných umění VUT a taktéž jsem získal atestaci z pedagogiky. Od konce roku 2018 jsem členem Studentské komory Rady vysokých škol. Sezónně pracuji uvnitř a okolo strážnické synagogy, kde provádím, přednáším a setkávám se s lidmi. Připravuji také knihu o doc. Františku Cundrlovi a filosofii obrazu. Jako odborný praktikant jsem pobýval v Centru vědeckých informací Národního ústavu lidové kultury. Tři roky jsem pracoval jako osobní archivář prof. Tomáše Rullera. Rok jsem působil v brněnském studiu České televize, v archivu a digitalizaci, kde jsem se zabýval otázkami historicko-politickými.

Vzdělání:

 • od r. 2017: Teologická fakulta JU, filosofické a teologické studium
 • od r. 2017: Filosofická fakulta MU, obecná teorie a dějiny umění a kultury
 • 2015–2017: Veřejnosprávní vzdělávací institut, studium pedagogiky, atestace
 • 2013–2017: Fakulta výtvarných umění VUT, ateliér performance, BcA.
 • 2009–2013: Střední škola Strážnice, grafický design, maturitní zkouška

Praxe:

 • od r. 2018: člen Studentské komory Rady vysokých škol
 • od r. 2018: průvodce a přednášející ve strážnické synagoze
 • 2018: odb. praktikant v Centru vědeckých informací NULK
 • 2016: učitel/praktikant na Střední škole Strážnice (zvl. výuka dějin umění)
 • 2016: správa a digitalizace uměleckých děl v MAP na FaVU VUT
 • 2015: pracovník v archivu a digitalizaci České televize Televizního studia Brno
 • 2014–2017: osobní archivář prof. Tomáše Rullera

Profesor Tomáš Ruller o mně (posudek vedoucího práce na FaVU VUT, r. 2017):

„Vypjatost jeho formulací odpovídá jeho nárokům nejen na intelektuální ale i mentální vypětí, které podstupuje uvědoměle při výkonech svých performancí nejen v edukativním procesu, ale jak vidíme v předložených dokumentacích i v různých kontextech vědeckých symposií či uměleckých festivalů, duchovních komunit i kulturních společenství. Ať už se věnuje „času“ „rychle či pomalu“, nebo v „odkazu umění a myšlení“ „nám maže med kolem úst“, „situaci sdílí“ „prakticky“. Vědom si Kaprowova stírání hranic mezi uměním a životem, ale také aspirace Fluxu věnovat se pedagogice v každodennosti, akcentuje nejen rozvoj poznávání, ale i uvědomování si, dokonce i na nižších stupních vzdělávacího systému. V rámci popularizační kampaně je také na místě mu poděkovat za vývoz reperformancí z FaVU na střední i základní školy. Z původního záměru popularizovat umění akce a jeho výuku pro uchazeče, vytěžil v přímé praxi nové formy performování překračující umělecký galerijní svět.“

Dipl. práce, ve kterých se nacházejí zmínky o mé práci:

 • Prolínání taneční performance a vizuálního umění v galerijním prostředí či veřejném prostoru (Petra Uhlířová)
 • Umělec v roli režiséra: Současné možnosti distribuce a prezentace jiných filmů (Kamila Bialešová)